رحیم پور ازغدی | قاضی های جهنمی!!


کدام دسته از قاضی ها حتی با دادن رای عادلانه، بازهم جهنمی اند؟


+ 
21

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر