سانسور در صحیح‌ترین مسند اهل تسنن


از مهمترین احادیثی که نزد مسلمانان به نقل از هزاران نفر سینه به سینه و خط به خط در کتب معتبر منتقل شده، حدیث غدیر است. من کنت مولا فهذا علی مولا...


+ 
16

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • ارزش روشن گریهاث قرآنی و عقلی به چیست
  ---
  روشن گریهای قرآنی و عقلی انتقادهایی ضروری خدا پسندانه ای هستند که از حقیقت پوچی من در آوردیها و خرافات پرده بر می دارند و ترفندهای قرآن ستیز و خرد گریز من در آوردی سازان و خرافه گستران را با دلایل قرآنی و عقلی رسوا می سازند.
  پایبندی به گسترش این روشن گریها ادای یک واجب الهی و دفاع خدا پسندانه از دین خدا و مذهب اهل بیت مظلوم پیامبر و بهترین امر به معروف و نهی از منکر است که خداوند دین شناسان قرآن شناس را به انجام و ادامه آن موظف ساخته است.

 • منکران نقش وحی و عقل در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب توجه کنند!!!
  ---
  خداوند یکتا دانای مطلق در قرآن کریم بر ضرورت توجه بشر در دین گزینی و در انتخاب هر اعتقادی بنام دین و مذهب به نقش وحی اصیل الهی از جمله قرآن در هدایت گری و به نقش عقل بشری در پرسش گری تا رسیدن به حقیقت با به کار گیری لفظ : « یعقلون » بیش از بیست بار تاکید کرده است.
  خداوند در برخی از این آیات محکم مفصل ، با هشدار ، بشر را که این نقشها را نادیده می گیرند یا انکار می کنند بارها سخت نکوهش و سررنش کرده و به دچار شدن به خشم و عذاب الهی تهدید نموده است.
  بشر با تامل و تدبر به هشدارها و تاکیدهای فراوان خداوند در قرآن که همگی اتمام حجت اند باید بداند با سهل انگاری یا بی تفاوتی نسبت به نقش هدایت گر وحی اصیل الهی و نسبت به نقش پرسش گر عقل بشری یا با نادیده گرفتن این نقشها در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب چه پیامدها و چه سرانجام شومی برای آخر و عاقبت خود رقم می زند.

 • منکران نقش وحی و عقل در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب توجه کنند!!!
  ---
  خداوند یکتا دانای مطلق در قرآن کریم توجه بشر را در دین گزینی و در انتخاب هر اعتقادی بنام دین و مذهب بر نقش وحی اصیل الهی از جمله قرآن در هدایت گری و بر نقش عقل بشری در پرسش گری تا رسیدن به حقیقت با به کار گیری لفظ : « یعقلون » بیش از بیست بار تاکید کرده است.
  خداوند در برخی از این آیات محکم مفصل ، با هشدار ، بشر را که این نقشها را نادیده می گیرند یا انکار می کنند بارها سخت نکوهش و سررنش کرده و به دچار شدن به خشم و عذاب الهی تهدید نموده است.
  بشر با تامل و تدبر به هشدارها و تاکیدهای فراوان خداوند در قرآن که همگی اتمام حجت اند باید بداند با سهل انگاری یا بی تفاوتی نسبت به نقش هدایت گر وحی اصیل الهی و نسبت به نقش پرسش گر عقل بشری یا با نادیده گرفتن این نقشها در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب چه پیامدها و چه سرانجام شومی برای آخر و عاقبت خود رقم می زند.

 • تعریف جامع و چهار چوب و محدوده ی شرعی و عقلی و قانونی ولایت چیست؟
  ---
  اگر برای ولایت و ولایت مداری شرعی و قانونی تعریف جامع و چهار چوب و محدوده زمانی و مکانی و وظیفه ای و اجرایی عقلی مورد توافق و برای موضوع یا موضوعهای سرایت این دو مفهوم نتوانیم تعیین کنیم هر سخنی پیرامون ولایت و ولایت مداری از هر مکتب و مذهبی که باشد حتی اگر در صدها من کاغذ هم جای گرفته باشد پوچ و سترون یا عقیم است.
  محال است خداوند شرع که بشر را برای پذیرفتن دین به تعقل و تفکر و تدبر فرا خوانده است حکمی را که برای محدوده های زمانی و مکانی و اجرایی و موضوعی آن نتوان دلیل قابل درک عقلی قاطع انکار ناپذیر آورد به بشر تحمیل کرده باشد.
  نسبت صدور چنین حکمی به خداوند ظلم بزرگ در حق یگانه ذات پاک اقدس او و گناه کبیره ی نابخشودنی در حق علم و حکمت مطلق بی کران این ذات اقدس است.

 • تفرقه میان مسلمانان بنام مذهب خیانت بزرگ است
  ---
  دامن زدن به اختلافات و تفرقه میان جوامع مسلمان از جانب هر فرد یا گروهی هر گونه که باشد خیانت به دعوت وحدت بخش قرآن کریم و کمک به توطئه های صهیونیسم و استکبار و خیانت بزرگ به خدا وقرآن و اهل بیت پیامبر و امت اسلامی است و می باید قاطعانه با قانون آن را بی محابا متوقف ساخت و عاملان تفرقه افکنی را به سزای عادلانه ی خیانتشان رساند.
  مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی در راه دین توحیدی خداوند و در دفاع از آرمانهای الهی وحدت بخش قرآن شهید شد و بزرگ ترین خیانت به مکتب توحیدی آن حضرت تفرقه افکنی رسانه ای میان امت اسلامی است.

 • تفرقه میان مسلمانان بنام مذهب خیانت بزرگ است
  ---
  دامن زدن به اختلافات و تفرقه میان جوامع مسلمان از جانب هر فرد یا گروهی هر گونه که باشد خیانت به دعوت وحدت بخش قرآن کریم و کمک به توطئه های صهیونیسم و استکبار و خیانت بزرگ به خدا وقرآن و اهل بیت پیامبر و امت اسلامی است و می باید قاطعانه با قانون آن را بی محابا متوقف ساخت و عاملان تفرقه افکنی را به سزای عادلانه ی خیانتشان رساند.
  مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی در راه دین توحیدی خداوند و در دفاع از آرمانهای الهی وحدت بخش قرآن شهید شد و بزرگ ترین خیانت به مکتب توحیدی آن حضرت تفرقه افکنی رسانه ای میان امت اسلامی است.