علیرضا پناهیان | چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟


سخنرانی علیرضا پناهیان در مورد قدم اول برای خواندن یک نماز خوب


+ 
26

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر