فراز سی ام بیانیه گام دوم انقلاب


‏رهبر معظم انقلاب در #بیانیه_گام_دوم_انقلاب:

عزت ملی، روابط خارجی و مرز بندی با دشمن شاخه هایی از اصل عزت حکمت و مصلحت در روابط بین المللی هستند
تحرک جدید نهضت بیداری اسلامی
شکست سیاست های آمریکا در منطقه
گسترش حضور سیاسی جمهوری اسلامی در غرب آسیا
از مظاهر عزت جمهوری اسلامی که با شجاعت مدیران جهادی به دست آمد


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر