بوگالوها...


سفیدپوستان افراطی در تجمعات اعتراضی سیاهان


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • و البته همین بوگالوئ ها منطبق با دستور کار محوله بهشون رفتار میکنند!

    اگر اندکی از بلاهت خودمون در آنالیز سیاست بیگانگان کم کنیم میبینیم از بدیهیاته که جنبش سیاهان در پیک شیوع کرونا (جنگ بیولوژیک) اوج بگیره! محرک سر باز کردن عقده های فرو خورده رنگین پوستان در چنین شرایط ویژه زمان و مکان کاملا طراحی شده است! حضور و همراهی این فرقه هم موید این نکته هست!
    ...
    حماقت بُعد بزرگی در فاصله تا پیروزی دارد... !!!