سخنرانی چالشی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع حجاب


قانون حجاب حد الهی یا تعزیر؟ گشت ارشاد چه میکند؟ دستاورد 40 ساله قانون حجاب چیست؟


+ 
24

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)