برگ‌های‌ بورس ریخت!!


اگه تو بورس سرمایه‌گذاری کردی، تا دیر نشده اینو ببین...


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر