رابطه قاضی منصوری و منافقین چیست؟


او حامل اطلاعاتی بوده که سازمان مجاهدین خلق از رسیدن آنها یه ایران واهمه داشته است...


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • فرصت های سوخته که پشت سر است و اعتراض به آن ، نمی دانم ...؟!. باید دید چرا کسانی که در کمسیون سیاست خارجی مجلس عضو بودند ، در زمان بازگشائی فتنه خانه ساکت و اینک با تائید مجدد به مجلس باز گشته اند؟ چرا بعد از دستگیری سفیر اغتشاش گر انگل ، هنوز در این خاک مقدس زیست می کند و سفیر ملکه نفرت آمیز است؟ چرا در آن بیست دقیقه کسی از مجلس خارج نشد تا فریاد مخالفت سر دهد .... کذشته ها و تاریخ بفرموده مولا درس است و پند است برای امروز ، تا صالحان چنان کنند که نوش دارو بعد از مرگ سهراب تکرار نشود و مردان تارییخ بنویسند و نه تاریخ بخوانند.

  • زنده باد زاکانی