عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • مهم ترین وظیفه حیاتی که تا کنون در زمینه دین و مذهب انجام نگرفته است
    ---
    با عنایت به هشدارهای فراوان قرآن مجید در باره ی آثار و پیامدهای شوم دنیوی و اخروی انحرافهای دینی و مذهبی بر زندگی همه جانبه ی جوامع متدین مذهبی و در تعیین سرنوشت مثبت و منفی دین داری و مذهب داری مردم ، مهم ترین وظیفه ی همه ی مراتب دین شناسان است که با بهره گیری خدا پسندانه از وجود مبارک نظام اسلامی در کشور به یک کار خدا پسندانه و سازمان یافته علمی راهبردی جامع با کمک شناختهای قرآن و اصول استدلال عقلی و با بهره گیری از داده های ذی ربط علوم جهانی دین شناسی ، جامعه شناسی ، روان شناسی ، تاریخ شناسی ، سیاست ، اقتصاد و علوم کشور داری برای شناخت و تشخیص من در آوردیها و خرافاتی که در طول قرنهای متمادی به ادیان و مذاهب گوناگون افزوده شده اند و مشخص ساختن آثار و پیامدهای گوناگون آلوده شدن ادیان و مذاهب به این افزوده ها بر زندگی جوامع بشری انجام گیرد و نتایج این بحث و کاوش علمی راهبردی جهانی به تمام مراکز دینی و مذهبی جهان برای اظهار نظر و برای شناخت چگونه کار بردی ساختن این نتایج ارسال گردد و پیوسته با روش مندی علمی سازمان یافته با تعیین ملاکها و تعریفهای جامع علمی لازم در دستور کار همیشگی همه ی مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب مورد پیگیری و ترتیب اثر و بهره مندی قرار گیرد.
    چنین کاوش علمی راهبردی جهانی و نتایج عظیم آن در اثبات وحدت ادیان الهی و در ایجاد زمینه ی الفت و مودت و وحدت میان پیروان همه ادیان و مذاهب بی تردید بگونه ای مثبت و سازنده کار ساز و ثمر بخش خواهد بود.