گوشه ای از جنایات گروهک تروریستی تندر


انفجار حسینیه سیدالشهدا - شیراز - سال 1387


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر