ماجرای وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق مشهد چیست؟


در پرونده‌ای که گفته می‌شود ۲۰ سال به‌طول انجامیده حسینعلی خادمی آق‌مشهدی که ظاهرا متولی امام‌زاده منطقه است، موفق شده این جنگل‌ها را با استناد به یک سند وقفی مربوط به ۴ قرن گذشته به تصاحب خود درآورد. این در حالیست که سازمان جنگل‌ها آن را غیر قابل وقف می‌داند.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر