مستند تجارت ابدی


مستند «تجارت ابدی» به بحث بانک‌داری اسلامی و نیز مسئله زشت نزول‌خواری در این کار می پردازد. در این فیلم همچنین با معرفی یک صندوق قرض الحسنه سعی شده الگو‌سازی موفق بانکداری هم معرفی شود، در این صندوق از کسانی که وام گرفته می‌شود، کوچکترین بهره‌ای گرفته نمی‌شود. صندوق مورد نظر در نجف آباد اصفهان است، اما نامش را به دلیل برخی مسائل بازگو نمی شود. زمان این مستند ۲۲ دقیقه است و زمستان سال 95 فیلمبرداری آن انجام شده است.


+ 
12

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر