عاشق میذاره معشوقش ناراحتی بکشه؟


شیخ حسین انصاریان


+ 
19

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • سر انجام تحمیل یکسویه اطلاعات دینی و مذهبی گمراهی و کفر است
  ---
  اگر تعقل و تفکر و تدبر وتأمل و بردن مسائل حیاتی زندگی زیر محک پرسشگری عقلی برای شناخت و تشخیص سره از نا سره ی اندیشه ها و تفکرات و راه حلهای مسائل و مشاکل و تئوریهای زندگی عرضه شده به بشر اهمیتی نداشت خداوند در قرآن کریم بشر را به اندیشه وری و فکر ورزی و خردگرایی و برگزیدن بهترین سخنان عرضه شده به او در این کتاب آسمانی و در جایهای دیگر هرگز فرا نمی خواند.
  در قرآن هیچ نشانه ای از دعوت بشر به تحمیل یک سویه و پذیرفتن اجباری افکار و اندیشه های چگونگی زندگی وجود ندارد ؛ بلکه بشر همیشه به تفکر و تعقل و اندیشه وری و برگزیدن بهترینهای معقول در این زمینه فراخوانده شده است.
  تحمیل یکسویه اطلاعات یک نواخت و رم کردن از تقابل اندیشه ها و هشدار به مؤمنان به ضرورت چشم بستن به اندیشه های متعارض با هم ، هرگز شیوه های الهی قرآنی در رویا رویی با اندیشه های زندگی نیست.
  اصرار بر تزریق یک سویه اطلاعات به بشر بنام دین و مذهب و بستن راه به روی نگرش و تأمل در اندیشه های متعارض زندگی و منع پرسش گری و اندیشه وری در این زمینه ؛ پشت کردن به خواستهای قرآنی خداوند در این زمینه ی حیاتی است و بشر را بعلت این دگم گرایی نسبت به دین و مذهب به بد بینی و گمراهی و کفر دچار می سازد.
  خداوند اصرار ورزی تهی از تدبر و تأمل عقلی بر پذیرفتن هر اندیشه ای برای نیازهای زندگی بنام دین و مذهب ؛ سخت در قرآن تقبیح کرده و اصرار ورزان بر این روش را به گمراه تر از چهار پایان بی عقل توصیف کرده است.
  دین و مذهب برای سازمان دهی زندگی بشر نیاز حیاتی هستند ؛ بنا بر این باید متدینان بویژه جوانان متدین را در پذیرش هر آن چه بنام این ارزشها عرضه می شود و به پرسش گری برای برگزیدن بهترین یافته های عقلی در این زمینه عالمانه تشویق کرد و راه عقلانیت تهی از تعصب و افراط و تهی از بی تفاوتی و تفریط را در این نیاز حیاتی به روی آنان باز گذاشت.

 • اگر پیرو حضرت علی هستیم باید عملا پایبند سیرت معتبر ایشان باشیم
  ---
  ما اگر پیرو مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی (ع) هستیم باید ببینیم در سخنان و سیرت معتبر آن حضرت ایشان بعنوان جانشین پیامبر (ص) چه اندازه و چگونه از جانب خود به مسئله ی غدیر اهمیت داده و حساس بوده و به آن پرداخته اند و آنگاه مطابق سخنان و سیرت آن حضرت هرگز با پیروی از دانش ناچیز و دلبخواه و تخیلات خود از حضرت علی فراتر نرویم و هرگز تظاهر نکنیم که از آن حضرت دانا تر و دلسوز تر و وفا دار تر به دین خدا هستیم.
  اگر در مسئله غدیر از حضرت علی و سایر انمه ی اهل بیت علیهم السلام فراتر رفتیم و پیامدهای این غلو و هوا پرستی خود را در این زمینه مهار نکردیم بجای پیروی از امامت حضرت علی و سایر ائمه ی اهل بیت از هوا و هوسهای شیطانی خود پیروی کرده و فردای قیامت باید تاوانهای سنگین زیانهایی را که در این زمینه به دین و مذهب و به وحدت امت مسلمان و به جان و دارییهای افراد این امت وارد کرده ایم بپردازیم و مجازاتهای سنگین جبران ناپذیر دخالت مخرب خود را در دین و مذهب تحمل کنیم.
  نابخردی در افزودن مراسم و مناسک و شعایر من در آوردی به دین و مذهب ؛ ما را بحکم خداوند در قرآن در قیامت در زمره ی زیان کار ترین افراد بشر قرار خواهد داد و در روز قیامت هیچ راهی برای رهایی از عذاب الهی نخواهیم یافت: ( آیات 103 تا 106 سوره کهف ).
  دین خداوند و مذهب اصیل اهل بیت پیامبر والاترین امانتهای الهی نزد بشر اند و بازیچه نیستند که هر فرد و طایفه بتوانند هر گاه هوس کردند با نادیده گرفتن هشدارهای قرآن ابتکارهای هوی و هوسها و تعصبات و تخیلات خرد گریز فردی و طایفه ای خود را به این امانتها بیافزایند.
  هوشیار باشیم کاسبان حرام خور که دین و مذهب را کالای کاسبی حرام خود قرار داده اند پیوسته برای از دست ندادن این کاسبی تلاش می کنند با ترفندهای گونا گون و با به کار گیری انواع تهمتها و بهتانهای ظالمانه با کمک دشمنان بیگانه ی دین و مذهب ، دین داران پاک دل نا آگاه را از حقایق قرآنی و عقلی و علمی در زمینه ی دین داری و مذهب داری خدا پسندانه ی درست دور نگه دارند تا بتوانند برای ادامه ی چپاول گریهای خود جهل و خرافات را در اذهان پیروان پاک دل نا آگاه دین و مذهب ترسیخ بنمایند.

 • میراث تشیع ناب علوی فقه توحیدی احکام قرآنی است
  ---
  اگر در سنت و سیرت معتبر و بی خدشه ی پیامبر و در نهج البلاغه و در صحیفه ی سجادیه با نگرش علمی بی طرفانه و به دور از تعصبات طایفه ای بیگانه با دین غور کنیم در می یابیم ؛ میراث اصیل تشیع از زمان پیامبر اکرم تا پاین دوره های امامت امیر مؤمنان حضرت علی و امام حسن مجتبی و سید الشهدا ابا عبد الله امام حسین و حضرت سجاد علیهم صلوات الله اجمعین ، فقه توحیدی بر خاسته از قرآن و عقل بوده است.
  این میراث توحیدی قرآنی اصیل پس از سقوط امبراطوری امویها ، که با منشهای شاهانه ی طاغوتی دولت اسلامی را مدیریت می کردند ، و مرور به دوره ای از بی بند و باری فکری در جهان اسلام ، اصالت توحیدی خود را با ورود به اعتقاداتی خارج از قرآن از دست می دهد.
  برای دین شناسان خرد گرای بی طرف وفا دار به به دین خدا با سیر و غور بی طرفانه ی خرد گرا با دید قرآنی در تاریخ جهان اسلام دشوار نیست که با دید بصیرت ببینند پس از رحلت امام چهارم از اهل بیت پیامبر حضرت سجاد (ع) و باز شدن زمینه برای جولان احادیث و روایات بی شمار نا هماهنگ و نا متجانس با محکمات قرآن و متضاد با اصول استدلال عقلی در زمینه های مناقب و مثالب و مستحبات و مکروهات بنام اهل بیت پیامبر ، چگونه با رواج یافتن دعواهای طائفه ای فقه توحیدی مذهب از اصالت توحیدی خود در زمینه ی احکام قرآنی بیرون می آید و جایگاه اصیل خدا پسندانه ی خود را که قران برای آن تعیین کرده با ورود به احکام برخاسته از اعتقادات غیر قرآنی اثبات ناپذیر مربوط به مناقب و مثالب و مستحبات و مکروهات از دست می دهد و جهت گیری مذهبی پیروان مذهب را نیز روی این احکام و اعتقادات غیر قرآنی متمرکز می سازد که خداوند در قرآن کریم با هشدارهای آشکار مسلمانان را از ورود به آنها منع کرده است.
  این تحول واژگون متضاد با خواست خداوند در سیر و حرکت نا صواب و غیر قرآنی تشیع و حتی نزد بیشتر مذاهب منتسب به اسلام نشان می دهد و ثابت می کند چگونه و چرا جهان اسلام در طول 14 قرن تا کنون به چه بلاها و فتنه های ویرانگر خانمان بر افکن دچار شده است .
  این که چرا متولیان تبلیغ و آموزش دین و مذاهب منتسب به اسلام تا کنون هنوز به اصل علت بروز این بلاها و فجایع جهان اسلام آگاه نشده اند رازی و رمزی است نه چندان پنهان برای صاحبان بصیرت که به واکاوی جدا گانه ای نیاز دارد.

 • با خشم خداوند قهار ستاره ی دین فروشان رو به افول است
  ---
  آقای انصاریان!!! ترس از خشم خداوند قهار را به بهانه ی ترس از وهابیان منحرف قربانی
  مکن!!!
  سالهای قبضه کردن منبر حسینی در دست پلید قشر دین فروشان تحریف گر من در آوردی
  پرور خرافه گستر که دشمن آشکار اهداف الهی نهضت عاشورای حسینی هستند با مدد
  خداوند قهار بزودی به پایان می رسند و ستاره ی نحس آنان که روی منبر شریف نهضت
  حسینی بختک انداخته است با خشم خداوند قهار افول خواهد کرد و دین قرآنی خداوند و
  مذهب توحیدی اهل بیت مظلوم پیامبر با یاری حق تعالی از چنگال کثیف این تحریف گران پلید رهایی خواهند یافت.

 • وهابی شیعه نما؛ چه کینه ای از آقای انصاریان داری!!
  معلومه بد جوری زده تو بُرجَکتون و ستون فقراتتون رو قطع کرده و فلج شدید که اینجوری ناسزا و تهمت و تهدید خدایی که ساخته ی خودت است رو حواله اش کردی..
  خداشناسی صحیح فقط از راه رسول خدا و فاطمه زهرا و دوازده ائمه هدی علیهم السلام که حجج الهی هستند ممکن است که قرآن از زبان آنها حقیقتش آشکار شده؛
  و غیر از آنها هر کسی با تفسیر به رای دَم از قرآن و خدا بزند قطعاً کج راهه رفته و خدایی که مدعی است خداوند حقیقی نیست؛...
  ---
  آقای انصاریان حفظه الله تعالی از داناترین و مُخلِص ترین علمای شیعه و ترویجگر و مدافع اسلام ناب قرآنی اهل البیت علیهم السلام است...
  امیدواریم به معبودِ امام زمانمان مَهدی موعود حجّة ابن الحسن العسکری که دشمنانش را زودتر و سریعتر کر و کور و با کرونا و دیگر بلایا هلاک کند اگر نمیخواهند آدم بشوند و توبه کنند

 • آهای نوکرک ملکه ی انگلیس!!! بدان تنها قرآن که سخن خود خدا است خدا شناسی درست را می تواند به خلایق بیاموزد.
  همه ی بشر حتی بندگان مقرب از جمله پیامبران برای مصون ماندن از هرگونه انحراف و کج روی باید خدا شناسی حقیقی را از آیات نورانی محکم و مفصل تحریف ناپذیر قرآن یاد بگیرند.

 • خدا را شکر که دشمنان قرآن و عقل را با اثبات کودنی و بی سوادی آنان در نوشته های جهل آلودی که منتشر می کنند رسوای خاص و عام می سازد.

 • حجتهای دینی را تنها خدا در قرآن تعیین کرده است
  ---
  با تایید قدر و منزلت و حرمت والای اهل بیت مظلوم پیامبر که جان و عزیز ترینهای خود را در راه مصون نگه داشتن دین خدا و احکام و اعتقادات قرآن از کج رویهای دین فروشان شیاد اموی و یزیدی نثار و ایثار و فدا نموند باید گفت حجتهای انکار ناپذیر دین و مذهب را بمانند حجیت پیامبری پیامبران تنها خداوند در قرآن که با خواست خداوند از هرگونه تحریف مصون مانده است با دلیل محکم انکار ناپذیر تعیین می کند و بشر حتی مقربان خدا بعلت محدودیتهای ذهنی خود در مقایسه با علم بی کران خداوند حق ندارند خارج از قرآن برای دین داران حجت تعیین کنند و خداوند حکیم و دانای مطلق در قرآن اجازه و حق تعیین حجت دینی و مذهبی را به هیچ یک از مقربان درگاه الهی نداده است.
  شیادان مزدور خرافه گستر امروز با چه حقی و برای پیاده کردن چه اهداف پلیدی پیوسته با ترفندها و دغل بازیهای خود برای مردم نا آگاه بنام دین و مذهب اعتقاد وحجت می سازند؟؟؟!!!

 • کودن تویی وهابی شیعه نما که از قرآن بویی نبرده ای و با تفسیر به رای و یومن ببغض و یکفر ببعض در نوشته های جاهلانه ات مکتب مرده و گندیده وهابیت را نمایندگی داری.. تنها تهمت و ناسزا میگویی و حرفهای گنده ای میزنی که توخالی است؛..
  خدا در قرآن امامت الهی و انتصاب امام از نزد خودش را بیان نکرده!؟
  انی جاعلک للناس اماما را به ابراهیم نفرموده!؟
  و نفرموده که عهدش یعنی امامت به ظالمان نمیرسد؟ وقتی که ابراهیم خواست در ذریه او هم امام قرار دهد،خدا لاینال عهدی الظالمین نفرمود؟
  یعنی امام باید عصمت داشته باشد نه در مورد حقّ الله و نه به خودش و نه به مردم و سایر موجودات با اختیارش ظلمی نکرده باشد و در دریافت و رسانیدن پیام هدایت خدا مصون باشد
  آیا خدا در قرآن نفرموده که از ذریه ابراهیم هم ائمه هدی قرار داده؟ و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا
  آیا در این آیه نفرموده که در ذریه اش از طرف اسماعیل هم ائمه هدی قرار داده و بیان نکرده که در عصر حاضر هم امام حی موجود منصوب از نزد خدا بین مردم هست؟
  انما انت منذر و لکل قوم هاد..تو همانا تنها بیم دهنده ای و برای هر قومی(همه اقوام=همه مردم دنیا)هادی است. همان امام منصوب من عندالله که معصوم است و خدا به امر خودش بوسیله او مردم را هدایت میکند
  امامی که خدا انتخابش کرده و علم به او داده و اشتباه نمیکند و بوسیله او مردم را هدایت میکند بهتر قرآن را میفهمد و تفسیر درست میکند یا تو؟
  اگر به تو باشد که از روی جهل یا خباثتت میخواهی تفسیر به رای کنی تا علمای بزرگواری مثل آقای انصاریان حفظه الله تعالی را تکفیر کنی و منافق و حرامخوار جا بزنی
  قرآن بدون امام یعنی داعش و مذاهب مرده و مزخرف سقیفه ای و کسی چون توی خوارج گونه
  این آیه قرآن را نخوانده ای؟
  سبحان الله عما یصفون الا عبادالله المخلصین: خدا منزّه است از آنچه وصفش کنند. مگر (وصف)بندگان مخلَص خدا..
  این بندگان مخلَص خدا که خدا خالصشان قرار داده همان پیغمبران و ائمه هدی هستند نه تو
  فقط آنها که از نزد خدا هدایت شده و هدایتگرند خدا را به درستی میشناسند چون خدا خودش را به آنها شناسانده و هر کسی فقط باید از راه آنان خدای حقیقی را بشناسد وگرنه چون تو و سایر مذاهب مخالف امامت خواهد شد که خدایی را وصف میکنند و معتقدند که خدای حقیقی منزّه است از خدای توهمی و شیطانی تان

 • حماقت متشیع لندنی رسوا تر از رسوا است
  ---
  حرفهای در هم بر هم و قاریش میش منطق گریز تو مزدورک ملکه ی انگلیس در باره ی قرآن و خدا و پیامبر و اهل بیت با بستن ریسمان به آسمان و روی آوردن به تفسیر خرد ستیز باطنی قرآن کریم که با ظاهر جهان شمول این کتاب آسمانی هیچ همسنخی ندارد کودنی و حماقت و بی سوادی تو خرافه پرست سود جوی فتنه آفرین و تحریف گر را برای همگان بیشتر رسوا می کند و برای پاسخ به جفنگ بافتنیهای رسوای تو هیچ نیازی را ایجاد نمی نماید.
  تو قرآن را بر ضد مذهب توحیدی اصیل اهل بیت پیامبر باب مراد تحریف گران شیاد که برای ترویج کاسبی حرام دین فروشی و چپاول جیبهای میلیونها مردم نا آگاه از پیروان مذهب و بدنام ساختن اهل بیت به زور خود را به این مذهب می چسبانی تا بیشتر تفرقه افکنیها و فتنه انگیزیهای خود را ترویج بدهی و باب میل اربابان صهیونیستی و لندنی خود به علاقمندی امت اسلامی به اتحاد و هم دلی و همبستگی میان مذاهب توحیدی این امت بیشتر ضربه بزنی و مانع نزدیک شدن خدا پسندانه ی این مذاهب به هم بشوی و مزد بیشتری برای مزدوری خویش از اربابان به چنگ بیاوری.

 • باز وهابی شیعه نما دیده اش از روی تعصب تار شد و چون کلب هار شد...
  ای پیرو و محبّ خُلفای سقیفه ای و ابن تیمیه. بجای ناسزاگویی و تهمت زنی و یک سری حرفهای بی ربط که به من و آقای انصاریان حفظه الله تعالی نسبت دادی دلیل و منطق و مدرک ارائه کن..
  ده ها بار گفتیم که تو فقط ادّعا داری و برای آن ادعاهایت که فقط تهمت و ناسزاست هیچ دلیل و منطقی و مدرکی نمیتوانی ارائه کنی و تا جایی پیش میروی که آیات قرآن را هم نمیپذیری و از آن متکبرانه اعراض انجام میدهی..
  آخر وهابی جاهل همیشه در گِل..
  آیات قرآن که دلالت بر امامت منصوب مِن عندالله دوازده ائمه هدی علیهم السلام دارد و بیان میکند که فقط آنها خدای حقیقی را طبق قرآن به درستی به مردم معرّفی کردند و راه خداشناسی فقط از مسیر آنهاست که گوشزدت کردم.. کجایش تفسیر باطنی است!؟
  برای توی وهابی و سایر مخالفان و دشمنان اسلام(= قرآن بعلاوه رسول خدا و ائمه هدی علیهم السلام )که چون خوارج و عمرخطاب فقط شعار مغرضانه و بیماردلانه قرآن قرآن را عربده میکشید؛ خدایتان دست و انگشت دارد و روی تخت و صندلی نشسته .. چون در قرآن برای الله دست و عرش و کرسی قائل شده.
  بله این خدای دروغینتان که در کتاب صحیخ بخاریتان هم چنین است حاصل این شعار مغرضانه بیماردلانه تان و تفسیر به رای و کج فهمی تان نسبت به آیات قرآن است و اینکه فقط برای مخالفت با رسول خدا و جانشینان برحق و بحقّ او دوازده ائمه هدی(علیهم السلام)حتّی همین قرآن که به دروغ از آن دَم میزنید را زیر پا گذاشته و بخلاف آیه وضو در آن که به مسح پاها امر کرده؛ پاهایتان را کامل تا ساق میشورید. چون دشمن و مخالف رسول خدا و ائمه هدی علیهم السلام و مُنکر فضائل آنهایید که فضل خداست به آنان
  معبودِ محمّد و آل محمّد و شیعیانشان را شُکر و حَمدِ بیحد که دشمنان ما از احمق ها هستند. الحمدلله الذی جعل اعدائنا من الحمقاء ..
  احمقهایی که نمیفهمد با مخالفت خبیثانه شان با ولایت و امامت الهی امیرالمومنین علی ابن ابیطالب و سایر ائمه هدی منصوب مِن عندالله از آل محمّد(علیهم السلام)؛ در حقیقت راه ابلیس ملعون که به دوزخ منتهی میشود را میروند و طبق فرموده امام بحق ناطق جعفر صادق علیه السلام نمازخواندشان با زناء انجام دادنشان مساوی است