پادکست | تولی به ولایت امیرالمومنین علیه السلام


گزیده بیانات حجت الاسلام و المسلمین عالی


+ 
16

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • رفتارهای من در آوردی بنام دین و مذهب با کدام دلیل قاطع تجویز می شوند؟؟؟!!!
  ---
  چرا و باچه دلیل انکار نا پذیر بی خدشه از دو منبع اساسی خدا داده ی شناخت درست از نا درست مسائل دین و مذهب یعنی قرآن و عقل ما شیعیان اصرار می ورزیم که باید به رفتارها و اعتقادهایی که خود بنام دین و مذهب ابتکار کرده ایم بمانند واجبات الهی پایبند باشیم و به هشدارهای فراوان قرآن که ما را از کج روی بنام دین و مذهب بر حذر می دارند با گریز از تحقیق و تفحص قرآنی و عقلی هیچ ترتیب اثر ندهیم؟؟؟!!!
  آیا چنین اصراری ما را به یاد منحرفان یهود که با دخالت در دین خدا خود را امت برگزیده و محبوب خداوند قلمداد می کردند نمی اندازد؟؟؟!!!
  با کدام دلیل از قرآن و عقل مدعیان پیروی از ادیان و مذاهب و طوایف بشری بدون در یافت تزکیه از خداوند با ادعای محبوب خداوند بودن جرئت می کنند خود را تزکیه شده ی خداوند معرفی کنند و هرچه را که به دلبخواه خویش می پسندند با تاویل و تفسیر به رأی و در تضاد با وحی صریح خداوند و در تضاد با احکام عقل سلیم با خود خدا پنداری بی بیم و هراس به دین خدا بیافزایند؟؟؟!!!
  دین شناسان ما این طرز دین داری و مذهب داری را که اکثریت ما با سکوت و مدا را و تشویق آنان اجرا می کنیم با کدام محک و ملاکهای و معیارهای قرآنی و عقلی محکم و متین و بی خدشه ارزیابی کرده اند که بتوانند فردای قیامت از آن در محضر خداوند حسابگر دفاع کنند و پاسخگوی تجویز آن به مردم باشند و خود را از پیگرد کیفری و مجازات الهی حتمی نجات بدهند؟؟؟!!!
  چرا هیچ دین شناس پرهیز کار و فا دار به دین قرآنی خرد گرای خداوند در تجویز و تشویق من در آوردیها بنام دین و مذهب سراغ حکم شرعی قاطع قرآن و عقل نمی رود؟؟؟!!!
  آیا باور کردنی است سنت وسیرت معتبر و بی خدشه ی پیامبر و اهل بیت آن حضرت ، خدای نکرده ، در آموزه هایی رفتارهای متضاد و متعارض با مسلمات محکم و مفصل قرآن را در تضاد با اصول علمی متین عقل از ما خواسته اند؟؟؟!!!
  سکوت مطلق و خرد گریز دین شناسان بر این طرز آشفته ی دین داری و مذهب داری مخدوش اکثریت پیروان مذهب که در تضاد آشکار با مسلمات قرآنی و عقلی است بس فاجعه بار است که شاید زمین و آسمانها هرگز نتوانند بار سنگین این فاجعه و پیامدهای این بار را تحمل کنند.
  وحی الهی و عقل ؛ بزرگ ترین امانت بی مانند سنگین خداوند اند که زمین و آسمانها از پذیرفتن نگه داری آنها نزد خود ، خود داری کرده لی بشر آنها را پذیرفته و بعلت جهل به اهمیت بی مانند آنها ظلم بی نهایت بزرگ به خود روا داشته است.

 • علت بی توجهی دین شناسان به ضرورت ساماندهی شناختهای قرآن چیست؟
  ---
  شناختهای قرآن مانند: خدا شناسی ، وحی شناسی ، دین شناسی ، پیامبر شناسی ، امام شناسی ، انسان شناسی ، شیطان شناسی ، بهشت شناسی ، دوزخ شناسی ، رفتار شناسی و پاداش و مجازات شناسی رفتارها با کمک حد و مرزها و بایدها و نبایدها و نویدها و هشدارهای هر شناخت و احکام و اعتقادات قرآنی وابسته به آن شناخت حیاتی ترین و سرنوشت ساز ترین نیاز دین داری و مذهب داری بشر را تشکیل می دهند و جهت گیری درست و نا درست دین داری مردم را از زبان وحی الهی بی خدشه و تحریف ناپذیر در قرآن که با تعهد خداوند از هرگونه تحریف مصون مانده با سخن رسا و گویا و سرشت نشین و اثبات پذیر مشخص می سازند.
  با توجه به این که آیات محکم و مفصل هر یک از شناختهای قرآنی مذکور در سر تا سر قرآن پراکنده اند ضرورت اقتضا می کرده برای ساماندهی قرآنی خدا پسندانه ی دین داری و مذهب داری مردم و مصون نگه داشتن این داری و مذهب داری از هرگونه تحریف و انحراف ؛ آیات هر شناخت جداگانه گرد آوری و طبقه بندی موضوعی می شدند تا دست رسی دین داران به لازمه های هر شناختی برای آگاهی به دین داری درست و نا درست از نظر وحی الهی برای همیشه برای مردم میسر می گردید و در دست رس همیشگی آنان قرار می گرفت و برای گرفتار شدن بشر به خطا و اشتباه و انحراف در دین داری و مذهب داری هیچ بهانه ی منطقی باقی نمی ماند.
  علیرغم این که سالها است ضرورت ساماندهی شناختهای قرآن بگونه ای که گفته شد در رسانه های همگانی مطرح می گردد و حیاتی و سرنوشت ساز بودن این شناختها برای جلو گیری از کج روی مردم در دین داری و مذهب داری خود یاد آوری می شود ؛ ولی مایه ی بسی افسوس است که تا کنون از جانب دین شناسان حد اقل در کشور ما که در آن حکومت دینی نظام اسلامی کشور را مدیریت می کند هیچ بازتاب محسوس و ملموسی نسبت به مسئله ی این ساماندهی دیده نشده است.
  آیات : ﴿ ۱۰۳ تا ۱۰۶ سوره کهف ﴾ تردیدی باقی نمی گذارند که این ساماندهی برای مصون نگه داشتن دین داری و مذهب داری مردم از هرگونه کج روی تا چه اندازه ضروری و حیاتی و سرنوشت ساز و واجب غفلت ناپذیر است.
  این شناختهای قرآنی بگونه ای تردید نا پذیر آشکار می سازند بشر أعم از مقرب و غیر مقرب با دانش ناچیز خود هیچ اجازه ی دخل و تصرف در احکام و اعتقادات قرآنی را ندارد چنانکه نیز حق ندارد هیچ حکم و اعتقادی را بنام دین و مذهب با این دانش ناچیز ابتکار کند: ﴿ آیات ۴۴ تا ۵۱ سوره حاقه ﴾ و ﴿ آیات ۱۵ تا ۱۷ سوره یونس ﴾.

 • آیا مسائل بغرنج مذهبی بخشی از دین ساده ی خداوند مهربان هستند؟
  ---
  تا زمانی که تعریف جامع قرآنی و عقلیی موضوعی و زمانی و مکانی مستند و معتبر از ولایت و محدوده های ولایت مداری نزد خودمان نداشته باشیم و این تعریف را به جهان معرفی نکنیم بی تردید در دوری باطل در گرد خود می چرخیم و هیچ متدین اندیشمندی را نسبت به این مسله ، که آن را حیاتی و سرنوشت ساز توصیف می کنیم ، نمی توانیم متقاعد سازیم.
  آیا تا کنون هیچ یک از احکام و اعتقادات ساده و رسای قرآنی دین خداوند بمانند مسئله ولایت و ولایت مداری قرنها میان مسلمانان به بحث و جدال سترون کشانده شده و میان مذاهب امت مرحومه به جنگ و خون ریزی و ویرانگری منجر گردیده است؟؟؟!!!
  مسائل بغرنجی که به مذهب نسبت داده می شوند و تعریف منطقی جامعی ندارند چگونه می توانند در امتداد زمان تا قیامت مشکلی را در جهان اسلام حل بکنند؟؟؟!!!
  چگونه چنین مسایل بغرنجی را می توان جزو دین جهان شمول ساده وسرشت نشین خداوند به شمار آورد و این دین را با این مسائل حجت بر بشریت توصیف نمود؟؟؟!!!

 • قدرت الهی حقایق قرآنی شکست ناپذیر است
  ---
  « قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا » ﴿ آیه ۸۸ سوره اسراء ﴾ .
  آیه ی فوق در رد همه ی ادعاهای باطل بشری تاکید می کند که با قدرت الهی حقایق آشکار سرشت نشین و اثبات پذیر احکام و اعتقادات قرآنی چون برخاسته از علم فراگیر خداوند آفریننده ی جهان هستی است حتی قدرت اتحاد مشترک نوع بشر و نوع جن ، که همگی با هم از دست رسی به کمال و تمام جزئیات حقیقت حتی کوچک ترین شیء از موجودات این جهان ناتوان اند ، نمی تواند رقابت کند و شکست بدهد.