چه کسانی از انفجار بیروت سود می برند؟


در ویدئو فوق به شرایط اقتصادی لبنان و نفع بردن برخی دولت ها از وضعیت کنونی این کشور، پرداخته می شود.


+ 
9

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)