از غدیر تا ظهور


روند عهد از نگاه شیعه دو گام است،
گام نبوت، از آدم تا خاتم است و گام امامت که از غدیر آغاز میشود و تا آخرالزمان ادامه دارد،
هدف از این روند رسیدن به ولایت الله است،
خروج انسان از ظلمات به نور


+ 
16

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر