برخوردهای گزینشی رسانه ها با اخبار جهان


استاد رحیم پور ازغدی


+ 
25

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر