واسه بی برنامگیش، برنامه داره!!!


ایشون حرفی نزنه به نفع مردمه...


+ 
10

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • در خبرگزاری فارس امروز می خوانیم:
  هرمزگان
  ۰۷:۰۲ ۱۳۹۹-۵-۲۴

  جنگل‌ حرای «کنخ»؛ شگفتی...
  تعداد نظرات دو ، تعداد واکنش به نظرات صفر.
  گزارش می خواهد منطقه را مناسب گردشگری کند. یکی از نظرات سئول می کند که آیا گردشگری نیاز ماست یا پرورش ماهی؟
  نتیجه : مسئول اولویتها را نمی شناسد. حتی از تجربیات بی خبر است که گردشگری در این اماکن محیط ها را تخریب و فرهنگ اسلامی ایرانی را تضعیف می کند( نگاه کنید به ترکیه مسلمان و مصر ووو ) . اما چینی ها می آیند و ماهی پروش می دهند و می خورند و بما می فروشند ، یعنی استقلال غذائی باز هم بیشتر ضربه می خور). در چنین صورتی احتمالاً مسئول این تولید ماهی بدست چینی ها در خانه ما و فروشش بما را خبر خوش می نامد!!!

 • اشارات قابل توجهی را شنیدید. بی تردید آقای روحانی در هیچ زمینه ای مثبت نبوده. جای تعجب دارد که اگر حتی خانواده ایشان با احترام به ایشان بنگرند. به تحریم هم اشاره شد که البته مشکل ساز است.
  نکته ای که غافل ماند سهم مردم بخصوص مسلمین و بالا تر از آن مومنین است. آشنائی مسلمین با تحریم به شعب ابی طالب باز می گردد. در همه سالهای انقلاب تا به امروز هم تحریم را تجربه کرده ایم. پس میبایست برای تحریم پاسخی می داشتیم که داریم اما غفلت کردیم. اول آگاه کردن و بیدار کردن و آموزش اهداف تحریم و گسترش فرهنگ مقاومت . دوم تکیه بر داخل .
  در پانزده خرداد چهل و دو خواسته های امت ماشین و گردشگری و این چیزها نبود. حالا برای ارز بی قیمت و ورشکسته دشمن سر و دست می شکنند و مرتباً تصاویر وسوسه آفرین این کاغذ رنگی در خبرگزاریهای وزین ما منعکس می شود ، یعنی تبلیغ برای دشمن ، دشمنی که دارو را بر بیماران شما حرام کرده. و بعضی از معروفه ها هم بدامان دشمن پناه برده و در آنجا با فرزند شاه مخلوع عکس می اندازند. همچنان که در زمان جنگ با صدام عده ای چنین کردند . این یعنی بی فرهنگی و ضعف در آموزش.
  در مورد توجه به داخل : آگر روستاها تولید نکنند ، تخلیه و تخریب می شوند ، تهران شانزده ملیونی و بیست ملیونی وووو خواهد شد.. تعداد سیگار فروشان و بچه های گل فروش و ذباله جمع کنان و گور خواب ها افزایش خواهد یافت و همه این ملیونها انسان که بر اثر بی لیاقتی برنامه ریز و مجری به منبع تولید آلودگی روحی و روانی و جسمی تبدیل می شوند.
  در این میان فقط امت استکه که میتواند ملت را یاری دهد : استخوان در گلو کمتر بخواهد و بیشتر کار کند.

 • پیشنهاد میکنم باورکن هر چی میخوام خودمو راضی کنم با آقا شروع کنم نمیتونم ، منظورم این واعظی معلوم الحال ، اون یکی دیگه که وزیر کار بود و پا دوی موسوی ، و الباقی این مدت باقی مانده رو یک جوری سر و تهش رو جمع کنین تا راحت شین . این مملکت آدم حسابی کم نداره . البته معلومه حسن فریدون که بشه رئیس جمهور هیچ آدم حسابی حاضر نیست با این کار کنه بیخیال شیم فعلا تا ببینیم چی میشه اما از مردم خوشم اومد حتی اون خانمه با وجود اینکه خانم بود از روحانی و کابینه اش بیشتر میفهمه