پاسخ مستدل به شیخ!


پاسخ مستدل #حسین_دارابی، به شخصی که بالای منبر که گفت: #کرونا سگ کیه!

اگر فهم درستی از معارف اهل بیت داشته باشیم، هر سخنی را قبول نمیکنیم!


+ 
23

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • چرا برای حقایق و ارزشهای قرآنی و عقلی بندرت طرفدار می یابیم؟؟؟!!!
  ---
  ببینید چقدر دین خدا و قرآن و ارزشهای حیات بخش قرآن را با رفتار قرآن ستیز خودمان نزد مردم منفور ساخته ایم که اگر نظری در باره ی ضرورت توجه به این ارزشها در رسانه های همگانی نوشته و منتشر شود اکثریت عکس العمل خاموش کاربران روی چنین نظری بدون داشتن آگاهی به حقایق این ارزشها متاسفانه همین تیکهای منفی است!!!
  خواستگاه این پدیده شوم یا از بی حالی اکثریت متدینان در رجوع به رسانه های همگانی و اظهار نظر علمی روی نوشته های به اصطلاح دینی و مذهبی این رسانه ها است یا از نادانی آنان به حقایق قرآنی و عقلی نشأت می گیرد.
  اکثریت این متدینان بی حال با جهل به حقایق اصیل قرآنی و عقلی سرنوشت ساز دین و مذهب و با غفلت از این حقایق نیاز حیاتی زندگی خود به ارزشهای حیات بخش دین اصیل خداوند را با چیزهایی پوچ و بی پایه ی ساخته و پرداخته تخیلات بشر و متضاد با حد و مرزهای شناختهای فرهنگ دین داری قرآنی و عقلی و فاقد هر گونه رشته ی خویشاوندی قرآنی و عقلی به دین و مذهب جبران و پر می کنند.
  این اکثریت غافل از این که این گونه جبران کردن نزد خداوند قرآن و عقل پشیزی ارزش ندارد ؛ سر انجام در قیامت بخاطر دلبستگی به این مظاهر پوچ بنام دین و مذهب با عذاب ابدی الهی گریز ناپذیر رو به رو خواهند شد .
  انسانهای متدین پرهیز کار آگاه به دین و مذهب بخاطر رواج فرهنگ علم ستیز و قرآن گریز منفی و مخرب دین داری و مذهب داری تحریف شده نزد اکثریت مردم باید همیشه تا دم مرگ غم و افسوس بخورند ؛ زیرا می بینند هر مجاهدتی از جانب آنان برای تصحیح چنین وضعیت فاجعه بار دینی و مذهبی بخاطر موانع فراوان جعلی که دشمنان و دین فروشان مذهب فروش ایجاد می کنند نقش بر آب می شود .
  منشأ دوم پدیده شوم رواج فرهنگ علم ستیز مذکور ، جهل اکثریت کاربران این رسانه ها به ارزشهای قرآنی و عقلی است که به ندرت می یابیم دین شناس دلسوز با غیرتی را تا در باره ی این جهل تحریفگر بصورت علنی نزد مردم دین دوست به تجزیه و تحلیل علمی قرآنی و عقلی بپردازد و علت این جهل را ریشه یابی کند و با بسیج هم مسلکان خود برای زدایش سایه ی سنگین آن از دین و مذهب همت بگمارد.
  افسوس که اکثریت غافل دین شناسان ما بیشتر زندگی خود را به کسب شهرتهای پوچ و در آمدهای فانی این دنیای زود گذر با تامین آذوقه هایی با جاذبه های قرآن ستیز و خرد گریز بنام دین و مذهب برای اکثریت نا آگاه مردم سپری می کنند.
  این اکثریت باغ پر عطر گل حقایق و ارزشهای خرد گرا و حیات بخش قرآنی و عقلی را غریبانه به پای آز دین فروشان و مذهب فروش دنیا پرست قربانی می کنند.
  اقلیت دین شناسانی که به عمق فاجعه ی قرآن ستیزی و خرد گریزی اکثریت هم مسلکان خود و اکثریت مردم آگاه اند متاسفانه وظیفه ی الهی آگاه سازی اکثریت مردم را به حقایق حیات بخش قرآنی و عقلی به دست اکثریت کاسبان دین فروشی و مذهب در بست رها کرده اند.
  افسوس که این اقلیت از دین شناسان با غفلت از عاقبت شوم اخروی چنین موضع منفی که نسبت به قرآن و عقل گرفته اند مهر خاموشی همیشگی بر لب زده و در تضاد با وظیفه ی حیاتی و سرنوشت ساز امر به معروف و نهی از منکر گوشه نشینی را بخاطر چند روز زندگی فانی بر ورود به میدان مجاهدت عالمانه در دفاع از قرآن و عقل ترجیح داده اند.
  این اقلیت با غفلت از حکم خانمان بر افکن خداوند نسبت به گوشه نشینی و خاموشی در مقابل لوث و بدنام شدن دین اصیل خداوند و مذهب توحیدی تشیع علوی ؛ چند روز زندگی فانی تباه کننده را بجای عمل و مجاهدت علمی خدا پسندانه در دفاع از اقرآن و عقل غافلانه شیرین به جان خریده و به داشتن چنین زندگی شیطان پسند سرنوشت سوز سخت دل بسته اند.

 • چه اقشاری از سامان دهی مراسم دینی و مذهبی خوشنود نمی شوند؟؟؟!!!
  ---
  باور کردنی نیست انسانهایی که خداوند آنان را از نعمتهای دین حق و عقل و علم برخوردار کرده است از سامان دهی علمی – عقلی مراسم مذهبی سوک و شادی که برای بندگان مقرب خدا برگذار می شوند بویژه مراسم عاشورای حسینی ابراز ناخوشنودی کنند.
  آیا ساماندهی علمی این مراسم بگونه ای که برای پیشرفت و شکوفایی و پویایی مادی و معنوی تمام اقشار جامعه ی تشیع بازده مثبت و سازنده داشته باشد و در آن هیج مال و دارایی از مردم بی بازده مثبت و سازنده هدر نرود به زیان اقشار معینی خواهد انجامید؟؟؟!!!
  بی نظمی در زمینه ی مذکور اگر مطابق با دلبخواه و انبوهی از فراورده های تخیلات پوچ بشری با هزینه های کلان انجام گیرد چه تبلیغ مثبتی برای نهضتها و صاحبان نهضتها و چه بازده مثبت و سازنده ای برای جوامعی که از کاستیهای بسیاری رنج می برند می تواند داشته باشد؟؟؟!!!
  آیا اهداف والای نهضتها در بی نظمی زیان بار برگذاری مراسم گرامی داشت سالانه ی نهضتها می توانند تحقق یابند و آیا این بی نظمی مبتنی بر تخیلات می تواند مایه بالندگی و افتخار و سربلندی صاحبان نهضتها باشد؟؟؟!!!
  بی نظمی و خیال پردازی و علم ستیزی در برقراری مراسم گرامی داشت نهضتها با انبوهی از فراورده های تخیلات بشری با هزینه های کلان چه نقشی را در ترویج اهداف نهضتها و در تشویق پیروی از این اهداف انسانی انسان ساز می توانند داشته باشند تا بازده این هزینه ها برای جوامع ذی ربط مثبت و سازنده و سودمند و ثمر بخش شوند؟؟؟!!!
  اصرار بر ادامه این بی نظمی با کدام حکم قرآنی خداوند و با کدام حکم متین عقل سلیم می تواند انسجام و هم آهنگی داشته باشد؟؟؟!!!
  آیا تا کنون به آمار گیری تاریخی علمی برای انواع بازده دینی و مذهبی و اجتماعی و سیاسی و روحی و روانی که این بی نظمی در طول قرنها داشته است جهت تصحیح و جبران نابسامانیها و ناهنجاریهای و کاستیهای ناشی از آن بنفع جوامع تشیع اقدام شده است؟؟؟!!!
  آیا سکوت دین شناسان متدین بر این بی نظمی یا تشویق آن ، نزد خداوند ؛ بی حساب و بازخواست و بی مجازات رها خواهد شد؟؟؟!!!
  به راستی ساماندهی علمی – عقلی مراسم گرامیداشت بزرگان دین و مذهب و بندگان مقرب خدا برای چه اقشاری می تواند زیان بار باشد که بر ضد آن نظر بدهند و سرسختانه با آن مخالفت کنند و با انواع انگها و بهتانهای ظالمانه ی عوام فریب به جنگ علیه آن سبوعانه ادامه دهند؟؟؟!!!