پروژه سرّی Fun vex !


با کلام #ایمان_اکبرآبادی


+ 
38

- 
0
ارسال در 1399/6/1 ساعت 16:50 2020-8-22 16:50:16
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • جای بسی سوال هست!
  آیا حقیقتا دشمن از آنچه که ما امروز و کمی قبل از آن بوده ایم و هستیم می ترسد؟ یا آنکه تمام ترس او از حقیقت ثروت های مسکوت و مدفون در ریشه های ماست؟

  ثروت های ادراکی بالقوه معرفتی، الهی که اگر در باره حضور و چگونگی بالفعل کردنش آگاه و فعال شویم شکست پی در پی دشمن کمترین دستاوردش خواهد بود...

  از نظر بنده دشمن زیاده خواه و طماع است... نه فقط در وضوح خواست های دنیوی و مادی که به جهت آن چپاولگر است...بلکه دشمن هرگز به مهار آنچه در اوهام و ادراکش از آن واهمه و ترس دارد در مقاطع زمانی، قانع نخواهد شد....

  از نظر بنده، ایرانی متولد امروز و یک دو صباح قبل و بعد آن پیرو تنوع چنین نیرنگ ها و دسیسه ها و ترفندهای خصم ( اعم از انواع جنگ ها و ترورها و تخریب ها و ممانعت ها و سیاست ها و رخنه ها و اسارت های مای و معنوی...) بر حسب قدرت، در شمار تهدیدهای بالفعل نیست و نخواهد بود..
  مگر تهدید بالقوه دور... که اگر تتمه آن آتش زیر خاکستر روزی روزگاری در شرایط ناخوانده ای (از منظر دشمن) حیات تازه بگیرد نقطه نامعلومی در آینده برای دشمن خطرساز شود!
  پس امروز که دست بالا دارد می تازد تا فرصت نفس را هم بگیرد...
  غافل از این حقیقت که:
  از ازل تا به ابد فرصت جولان حقیقت و حق خواهان باشد و باشد و باشد...
  مگر آنکه "آن" از آدمی دریغ شود..
  "آن" همان "وقت" است.. و دشمن به قتل آنات نسل های ما کمر بسته و ایستاده است...

  اینجا به صراحت میگویم... اگر ایران در زمره حق خواهی بیش از این از دست بشود... باشد روزی دگر که "آدمی" از دل همان بلاد کفر بار دگر از عالمی دگر زاده شود و به حیات احسن مخلوقین استمرار بخشد..
  چنانچه موسی ع در پس حیل فرعون و قتال نسل ها از سایه انداز حمایت خود او و خان و مانش بالید و کابوس فرعون به واقع بدل کرد...

  دیری نپاید که ایران از این بیش در هم شکند و تاریخ فرو رفته در دروغ پردازی و کذب حتی ننگارد که فریب و حدیث نفس با این مُلک چه کرد!

  فی الواقع تخریب بستر ظهور در این مُلک واقع شده و شتابی عجیب گرفته و زمان، وقتی بس دور دارد هنگامه ظهور را...

  امروزیان سرزمینم! همه دعوتید به محشر قیامت جهت پاسخ در باب کرده ها و ناکرده هایتان...
  حال امروز در تنگی نظر و بصر و غرقگی در اوهام شبه حقیقتتان بلولید و مترسید از آنی که علی ع را بر نابودتان بنمایند و ادراکاتی دهند که ظرف وجودتان تاب نیاورد و آغاز شود عظیم ترین درد و هول قیامت به وقت مرگتان.
  بافنده های وامانده در تظاهر سیاهی ها و تخفیف انواری چون حسین ع....

  حسین ع هم از رسواگرانتان باد به روز حسرت که در وهم شفاعتش بدو ظلم ها روا میدارید..!

  امت بی ریشه.. که بر حسب حاکمانتان خوب باز شناخته میشوید.‌‌.
  حتی تاریخ مذهبتان را هم در نیافته اید...

  وا اسفا... سوگ حسین امروز صد که نه هزار چندان می شود به گاه نفس جاهد بیدار.

  ملت گریه که فقط میگرید همان کوفی است که امامش را تشخیص هم نداده چه برسد به شناخت! آنقدر که محروم است و در غیبتش حتی جهت فرود آمدنش به ساحت قلب، مومن هم نمیشود در ازاء رُفت و روبی از نفس آلوده!
  اووووووووه چه رسد به قیام و ظهور!

  این منجلاب مرگ است ایرانی...
  جانکاه است گفتن " نوش"! اما به جان حقیرت بنوش!!!!!!!!!