گشایش اقتصادی اما نه برای مردم!


فروش نفت به مردم


+ 
17

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • با زالوهای اقتصادی با قانون وضعیت اضطراری حالت جنگ باید بر خورد شود
  ---
  چهل سال است که ملت خدا پرست و انقلابی ایران پیوسته تاکنون با بد ترین جنگهای ضد بشری که از جانب دشمنان بیگانه و درونی به این ملت مظلوم تحمیل می شود با جان و همه ی دار و ندار خود دست و پنجه نرم می کند.
  دولتها با درک این فاجعه ی تحمیلی چهل ساله باید علیه خائنان درونی از محتکران و دزدان و اختلاس گران و رشوه خواران و سرمایه داران گران فروش چپاول گر درونی که با خیانت و جنایت علیه ملت و نظام بمانند ابزار دشمنان بیگانه عمل می کنند با قانون وضعیت اضطراری فوق العاده ی حالت جنگ با شدت و قاطعیت بعنوان جنایت کاران جنگی و خائنان بزرگ برخورد می کردند.
  دولتها می باید این زالوهای خون آشام دشمن بیگانه را تار و مار می نمودند تا هرگز فساد جانکاه و خانمان بر افکن تا این حد همه جا را فرا نمی گرفت و به ملت بی پناه در طول این مدت پیوسته این همه ظلم از جانب خائنان و جنایت کاران داخلی تحمیل نمی گردید.
  با وضعیت فساد فراگیر چهل ساله ی دست پخت دشمنان خائن درونی که در کمک به دسیسه های دشمنان بیگانه برای وارد کردن آسیبهای پیوسته ی سنگین به ملت و برای بر اندازی نظام تهیه و تا کنون اجرا شده است می باید باید با قانون و ضعیت فوق العاده ی حالت جنگ برخورد شود ومی باید مسببان و مروجان آن ریشه کن گردند.
  اگر دولت و قوه ی قضائیه با قانون مذکور و با ضابطه مندی قاطعانه زالوهای خون آشام اقتصادی را تار و مار نکنند ، این بزرگترین ارگانهای سرنوشت ساز رسمی کشور نیز در ظلم و خیانتهای بزرگ پیوسته ی چهل ساله ی دشمنان خواسته یا ناخواسته و دانسته یا نداسته بی سهم نخواهند ماند و آتش بر افروخته شده ی علیه خیانتها ناگزیر به دامن آنان خواهد رسید.