با شمشیر و نیزه اومدین استقبال؟


شیخ حسین انصاریان


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • بشر با چه حقی دین و مذهب را بازیچه ی ابتکارهای دلبخواه خود قرار می دهد؟؟؟!!!
  ---
  مراجع دین شناسی بحکم شرع و عقل موظف اند پاسخ بدهند
  با کدام حکم شرعی قطعی الصدور و قطعی الدلاله از جانب خداوند و با کدام دلیل عقلی – منطقی انکار ناپذیر بشر حتی پیامبران حق دارند ، مستقل از اراده ی خداوند یکتا دانای مطلق جهان آفرینش ، با دانش ناچیز بشری خویش برای خود و دیگران بنام دین و مذهب واجب و حرام و مستحب و مکروه الزام آور ابتکار کنند؟؟؟!!!
  با کدام حکم شرعی و دلیل عقلی بشر حتی پیامبران حق دارند به واجب و حرام و مستحب و مکروهی که خود با دانش ناچیز خویش بنام دین و مذهب ابتکار کرده اند تقدس دینی و مذهبی ببخشند و دیگران را به تقدیس ابتکارهای خود وادار سازند؟؟؟!!!
  با کدام حکم شرعی و دلیل عقلی بشر با دانش ناچیز خود که به کمال هیچ حقیقتی دست رسی ندارد حق یافته است ، بجای خداوند جهان هستی که به کمال حقایق جهان هستی علم فراگیر دارد ، برای دین و مذهب واجب و حرام و مستحب و مکروه ابتکار کند؟؟؟!!!
  انبوه بغرنج و گیج و گمراه کننده ی ملغمه ی ابتکارهای بشر بنام دین و مذهب با کدام حکم شرعی از جانب خداوند و با کدام دلیل انکار ناپذیر عقلی ؛ الزام آفرین شده و تقدس یافته اند؟؟؟!!!
  مبالغ سترگ بی شماری که بگونه ای روز مره از مال و دارایی مردم و دولتها بنام دین و مذهب الزاما یا داو طلبانه روی پیاده کردن چنین ابتکارهای بشری بی حساب و کتاب و بی هیچ بازده مثبت و سازنده ی قابل اثبات هزینه می شوند بحکم شرع و دلیل عقل چه حکمی می توانند داشته باشند؟؟؟!!!
  هزینه کردن روی این ابتکارهای بشری از روز ازل تا کنون برای دین و مذهب و برای دین داری و مذهب داری بشر چه بازده ای داشته اند که بتوان با آن در محضر خداوند شرع و عقل افتخار کرد و رو سفید شد؟؟؟!!!
  آیا بشر می پندارد خداوندی که می پرستیم خداوند کمال مطلق حکمت و خرد و نظم است یا خداوند حکمت ستیزی و خرد گریزی و بی نظمی است؟؟؟!!!