همچنان بی خبر از حسین هستند


لینک اینستگرام دسته ی تورنتو: instagram.com/march4hussain
خیلی ها همچنان از امام حسین و داستانشان بی خبرند و وظیفه ی ماست که ایشان را معرفی کنیم.
مصاحبه با مردم کانادا در رابطه با امام حسین(ع)


+ 
19

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • دستهای نفوذی منافقان و یهود و مزدوران در جعل حدیث و روایت بنام اهل بیت
  ---
  از روز رحلت پیامبر اسلام (ص) تلاش مذبوحانه و پیوسته ی نفوذیهای منافق و یهود و طاغوتان و مزدوران دلال دغل باز دین فروش و مذهب فروش دنیا پرست به دستکاری و جعل احادیث و روایات بنام دین و مذهب و نسبت این جعلیات رسوای متضاد با قرآن و عقل به پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت پرداخته اند.
  برنامه های پلید این قوم شیاد تزویر گر برای بدنام کردن پیامبر و امامان از اهل بیت پیامبر و برای تثبیت بهتانهای دشمنی با قرآن و سلطه جویی و افتراهای تبلیغ برای خاندان خویش علیه پیامبر هنوز تا کنون ادامه یافته و این شیادان برای تحقق اهداف پلید خود در بدنام کردن پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت از نا آگاهی پیروان مذهب تشیع به شناختهای قرآن و اصول استدلال عقلی در زمینه ی اعتقادات دینی و مذهبی بد ترین سوء استفاده ها را با پلید ترین روشها و شیوه علیه دین و مذهب و علیه پیامبر و عترت آن حضرت دنبال می کنند.
  شگفت آور ترین و سئوال بر انگیز ترین مسئله در این زمینه تاثیر پذیری مراجع بزرگ دین شناسی قرآن شناس خرد گرای ما از این مجموعه ی جعل تزویر و افتادن در دام ترفندهای این شیادان است.
  دین شناسان ما بجای روشنگری و رسوا سازی این ترفندها ، سکوت یا مدارا در مقابل چنین جعلیات قرآن ستیز و خرد گریز را برگزیده یا حتی به تشویق مردم به گرایش به این ترفندها و به جعلیاتی که از این ترفندها برخاسته اند می پردازند و متاسفانه خود را نیز در عمل به این ترفندها بی سهم نمی گذارند.
  ساده ترین و خوشبینانه ترین حکم در حق چنین مراجع بزرگ دین شناسی ما شیعیان که با این وضع فجیع رایج مذهب داری خویش را ظالمانه پیرو مذهب تشیع می نامند ؛ غفلت این بزرگان از معارف قرآن و نهج البلاغه و صحیفه ی سجادیه و عدم آگاهی به اصول استدلال عقلی برای ارزیابی احادیث جعلی و دروغ منسوب به پیامبر و امامان از خاندان آن حضرت در زمینه ی اعتقدات غیر قرآنی منسوب به دین و مذهب است.
  نادیده گرفتن معارف قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و اصول استدلال عقلی در ارزیابی اعتقادات غیر قرآنی منسوب به دین و مذهب و بی توجهی به این اصیل ترین منابع اعتقادی در ارزیابی مذکور بی تردید بحکم هشدارهای فراوان قرآن مجید پای گذاری بر لبه ی پرتگاه به سوی جهنم و رویا رویی حتمی با عذاب نا بخشودنی و پایان ناپذیر الهی است.
  دین شناسان و میلیونها دین دارانی که تجسم و تجلی آیات قرآنی مودت و ولایت را در انبوه رفتارهای من در آوری در این زمینه تفسیر و تاویل و اجرا می نمایند برای اثبات چنین تفسیر و تاویلی در محضر خداوند حساب گر حساب رس در قیامت باید برای نجات و رهایی خود از عذاب خداوند دلایل بی خدشه ی قطعی الصدور و قطعی الدلاله از قرآن و عقل به تنها ذات اقدس او ارائه کنند.
  عیب احادیث و روایات جعلی و دروغ منسوب به دین و مذهب از فرط رسوایی آشکار تضاد خود با معارف قرآنی و تضاد با اصول استدلال عقلی برای هر مسلمانی که با اعتقادات و هشدارهای قرآن خو گرفته از روز روشن آشکار تر است و به دلیل و مدرک و به استدلال پیچیده طولانی هیچ نیازی ندارد.
  اصرار ورزان بر پیروی از این احادیث و روایات ، به قران و عقل پشت و دهن کجی می کنند و با این اصرار پاسخ یقینی سرکوب کننده ی خود را در هشدارهای قرآن دریافت کرده اند.