سید مجید بنی فاطمه | نفسم تسبیحه


حاج سید مجید بنی فاطمه
[نفسم تسبیحه...]
شب عاشورا ۱۳۹۹
شنبه ۸ شهریور ماه ۱۳۹۹
حسینیه ی ریحانه الحسین (س)
واقع در پارک ارم


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر