بزرگترین حرکت رسانه ای امام حسین... استاد پورآقایی


چرا حضرت قبل از حج واجب از مکه خارج شد؟
پاسخ زیبای استاد پورآقایی


+ 
5

- 
0
ارسال در 1399/6/11 ساعت 17:38 2020-9-1 17:38:31
داود
توسط داود


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر