سید رضا نریمانی | در میزنم در وا کن آقای من


#شب_نهم محرم⁣
#تک | در میزنم در وا کن آقای من
شنبه ۸ شهریور ۹۹⁣
هیئت فدائیان حسین(ع)⁣
دانشگاه آزاداسلامی خوراسگان⁣


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • نتیجه زیان بار دین داری و مذهب داری من در آوردی چیست؟
  ---
  دین داری و مذهب داری خداپسندانه آن است که روی اصول و ملاکها و معیارهای خرد گرای تعیین شده از جانب خداوند آفریننده ی جهان هستی که به تمام جزئیات حقایق این جهان و نیازهای این حقایق آگاهی کامل دارد استوار باشد.
  بشر که به تمام و کمال جزئیات حتی کوچک ترین حقیقت از حقایق جهان هستی که ظاهرا اتم است دست رسی ندارد و آگاه نیست با چه دلیل و کدام حق انکار ناپذیر می تواند بدون در نظر گرفتن اصول و ملاکها و معیارهای الهی اعتقاد گزینی با این دانش ناچیز خود بجای خداوند پیوسته بنام دین و مذهب اعتقادات و مراسم و مناسک و شعایر ابتکار کند و به این ابتکارهای بشری که روی هیچ حقیقت الهی پایه ریزی نشده اند تقدس بخشد و خود و دیگران را با هزینه های کلان روزمره به پایبندی و عمل به این این ابتکارها وادار سازد و از خداوند برای این پایبندی و عمل اجر و ثواب و پاداش توقع کند؟؟؟!!!
  خداوند در آیات قرآنی 103 تا 106 سوره ی کهف نتیجه ی فاجعه آفرین کامل و تعیین کنده و سرنوشت ساز ابدی را که پاسخ به سئوالهای این نوشته است داده و حجت را بر همه بشریت تمام کرده تا هیچ بشری نتواند برای دین داری و مذهب داری من در آوردی خود از خداوند پاداش و اجر و ثواب ادعا کند و در قیامت خود را با خیال خام خود طلب کار معرفی نماید.

 • خداوند در آیات قرآنی 103 تا 106 سوره ی کهف نتیجه ی فاجعه آفرین کامل و تعیین کنده و سرنوشت ساز ابد؟/ اینو به خودت بگو نه به دیگران

 • عجب!!! جدیداً شیعه شدی! تا دیروز که وجود امام زمان مَهدی موعود حجّة ابن الحسن عسکری سلام الله علیه را مُنکر بودی ..
  این کامنت تو در همین سایت روشنگری در زیر ویدیویی با عنوان : امام مهدی (عج) ماجرای فیض پروردگار

  تبلیغ غیر قابل اثبات برای شخص و شیء نادیده و ناشنیده و نامحسوس و بی نظیر حسی در کجای قرآن و با کدام دلیل عقلی انکار ناپذیر قابل اثبات و پذیرفته شده است؟؟؟!!!
  آیا دین خدا با این کونه تبلیغها نزد بشریت رواج یافت و پذیرفته شد؟؟؟!!!
  آیا ترویج دین خدا با چنین تبلیغهای غیر قابل اثبات در معرض تمسخر عقلا قرار دادن دین و مذهب و بازیچه نشان دادن دین و ذهب و پیامبر و اهل بیت نیس؟؟؟!!!.
  گدام عاقلی دین و مذهب را بی ادله و مثالهای بی نظیر حسی و غیر قابل اثبات می پذیرد؟؟؟!!!
  ----
  اگر هنوز هم وجود امام زمان سلام الله علیه را مُنکری همان وهابی سابقی که موریانه وار خودت را شیعه جا زدی تا اساس اعتقادات مکتب اهل البیت (علیهم السلام)را ضدقرآن و ضدعقل جا بزنی و خوارجگونه شعار قرآن قرآن مِنهای رسول خدا و ائمه هدی(علیهم السلام) را همچون پیشینانت عمرخطاب و خوارج از روی تزویر و تعصب شیطانی عربده بکشی