اسلام هراسی در غرب


بخشی از خطبه های نمازجمعه 14 شهریورماه 99 امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره اسلام هراسی در غرب
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر