اجرای حکم قصاص مایه کاهش جرم و جنایت


بخشی از خطبه های نمازجمعه 28 شهریورماه 99 امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره اجرای حکم قصاص مایه کاهش جرم و جنایت
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر