اجرای حکم قصاص و مجازات جنایتکاران باعث حیات و آسایش و امنیت جامعه


بخشی از خطبه های نمازجمعه 21 شهریورماه 99 امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره اجرای حکم قصاص و مجازات جنایتکاران باعث حیات و آسایش و امنیت جامعه
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر