عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • بدون تایید و اثبات قرآنی و عقلی روشن و خدشه ناپذیر نمی توان چیزی را بنام حقیقت دینی و مذهبی به مردم قبولاند .
  هیچ ادعایی بنام دین و مذهب بدون وجود دلیل قرآنی و عقلی قاطع انکار ناپذیر نزد خداوند که از بشر برای اثبات عقاید دینی و مذهبی خود دلیل و برهان قاطع بی خدشه می خواهد پشیزی ارزش ندارد.

 • اگر درست فهمیده باشم ، نظر ایشان را قبول ندارید. بسیار خوب . آیا حج غیر واجب در دوران سعودیها صحیح است؟ اینها خادمین حرمین الشریفین هستند یا خائنین/ غاصبین ؟ آیا رفتن به حج غیر واجب در این شرایط کمک به شر نیست؟ آیا عدل از اصول اسلام نیست؟ اگر چنین است پس غیر واجب ها باید برای واجب ها امکان فراهم کنند.
  عزیزم در شرایط ِ مبهم گوئی نیستیم ، باید بدانیم که چه می کنیم. لذا روشن بگوئید تا با برخورد عقاید ، خرد جمعی ارتقاء یابد و ما خدمت گزار واقعی اسلام باشیم و نه قشری.
  التماس دعا خیر . یا حق

 • نظر فوق یک اصل کلی است و منحصر به موضوع اصلی این صفحه نیست.
  این اصل می باید برهمه ی احکام و اعتقادات غیر قرآنی حاکم باشد تا هیچ کس نتواند هر حکم و اعتقاد ابتکاری بشر را که با احکام و اعتقادهای قرآن منسجم و هماهنگ نیست یا با قرآن و اصول استدلال عقلی در تضاد و تعارض است بنام دین الهی و مذهب اهل بیت برای مسلمانان به باور تبدیل کند و پیوسته دین خدا را با اندیشه های ناقص بشری فربه و بغرنج و غیر قابل اثبات سازد.

 • مطلب فوق یک اصل کلی است و منحصر به موضوع این صفحه نیست و این اصل می باید برهمه ی احکام و اعتقادات غیر قرآنی حاکم باشد تا هیچ کس نتواند هر حکم و اعتقاد ابتکاری بشر را که با احکام و اعتقادهای قرآن منسجم و هماهنگ نیست یا با قرآن و اصول استدلال عقلی در تضاد و تعارض است بنام دین الهی و مذهب اهل بیت برای مسلمانان به باور تبدیل کند و پیوسته دین خدا را با اندیشه های ناقص بشری فربه و بغرنج و غیر قابل اثبات سازد.