بهانه تهاجم / آیا ایران عامل اصلی شروع جنگ بود؟


سران کشورهای مرتجع عربی معتقد بودند که جمهوری اسلامی اگر بتواند از پس مشکلات پس از انقلاب سر بلند کند، و الگویی از کشورداری اسلامی را ارائه دهد، بدون شک دیگر نمی شد که جلوی سقوط نظام های مرتجع عرب را گرفت.


+ 
11

- 
0
ارسال در 1399/7/2 ساعت 10:00 2020-9-23 10:00:12
iran
توسط iran


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر