ایران نا امن ترین کشور دنیا در اینترنت و فضای مجازی است؟! استاد پورآقایی


اظهارات وحشتناک ادوارد اسنودن و مایکل هیدن از امنیت اینترنت ایران!!!


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر