چرا خانم هایی که به حجاب اعتقاد ندارند را مجبور به رعایت حجاب میکنیم؟


چرا خانم هایی که به حجاب اعتقاد ندارند را مجبور به رعایت حجاب میکنیم؟ این نفاق ایجاد نمیکند؟
دکتر غلامی


+ 
9

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • پس از گوش کردن به سخنان شما آقای غلامی فقط این کلمه میاد به ذهنم ، واقعا عاشقتم . کلاس درس مجانی . خداوند نگهدارت باشه انشاءالله