زندگی امام زمانی سخته ها!!!


زندگیه امام زمانی هم سخته..هم آسون..هم شیرین...هم پر از فعالیت..
همینطور که نسبت به خدا یه تکالیفی داری و باید انجام بدی...نسبت به خانواده ی خودت هم که مسئولیت هایی داری، نسبت به امام زمان خودت هم یه تکالیفی داری...
به قول شهید محمود بیضایی ، شیعه بدنیا آمدیم تا موثر در تحقق ظهورش باشیم...
هر کدوم از ما باید ببینیم ، چقدر سنگ های جلوی پای امام زمان رو کنار میزنیم..
چقدر برای تعجیل فرجش کار فرهنگی میکنیم..
هر چقدر برای امام زمانت کار کنی، همونقدر هم اهل بیت هواتو دارن و رزق معنویت رو میدن...


+ 
18

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر