لعنت بر واشنگتن دی سی اما مقصرشمایید


حسن روحانی در واکنش به انتقادات پیرامون نقش سیاست های دولت در ایجاد نابسامانی معیشتی: آدرس اشتباهی ندهید؛ مردم اگر می خواهند لعن و نفرین کنند، آدرسش کاخ سفید در واشنگتن دی سی است


+ 
23

- 
0
ارسال در 1399/7/13 ساعت 14:06 2020-10-4 14:06:41
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر