عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • کدام عشق فاجعه بار و وبال نیست؟
  ---
  عشق اگر در شناختها یا معارف وحی الهی و در اصول استدلال عقلی پایگاه استوار و مستحکم اثبات پذیری نداشته باشد بجز هوسرانی پوچ بی ارزش و زیان بار چیز دیگری نیست ؛ و چنین عشق شرع ستیز و خرد گریز حرام و فاجعه بار و وبال گردن فرد و جوامع بشری است.
  اگر فردی یا گروهی مدعی است که چنین عشقی فاجعه بار و زیانهای آن وبال گردن فرد و جامعه بشری نیست بفرماید باحجت و دلیل و برهان قاطع انکار ناپذیر ادعای خود را برای بشریت به اثبات برساند.
  دین اصیل خداوند و مذهب توحیدی اهل بیت پیامبر اگر با این گونه آلاینده های بشر آمیخته شوند اصالت الهی خود را از دست می دهند و به مسخره و بازیچه ی دست بشر تبدیل می شوند و نمی توانند با هیچ دلیل عقلی علمی پشیز ارزش معنوی و مادی برای خود به اثبات برسانند.

 • معنای حقیقی عشق به سید الشهدا چیست؟
  ---
  حسین شهید راه دفاع از دین خدا و دفاع از اهداف الهی انسان ساز و حیات بخش قرآن کریم در جهاد علیه تحریف گریهایی بود که یزیدیان پلید از خدا بی خبر علیه دین خدا و قرآن مرتکب می شدند .
  در هر کاری بنام اظهار عشق به سید الشهدا باید آثار دفاع از اهداف دین و قرآن و جهاد علیه تحریف گران دین و قرآن تجلی و تجسم آشکار داشته باشند.
  اگر خدای نکرده آثار این کار در تضاد با اهداف دفاع از دین وقرآن و در تضاد با جهاد علیه تحریف گران باشند چنین کاری بجز ریا و دشمنی علیه دین و قرآن و پایمال کردن اهداف انسان ساز نهضت عظیم عاشورای حسینی چیز دیگری نیست ؛ و قرآن کریم چنین کاری را تلاش به سوی گمراهی در دنیا و انجام دهندگان این کار را بدترین زیان کاران در آخرت می نامد.

 • فرق دین خدا با ساخته های ذهن بشر چیست؟
  ---
  خداوند یکتا حکیم و دانای مطلق همیشه با هدف مندی سازنده و مثبت که نتیجه آن پویایی و پیشرفت و شکوفایی زندگی فرد و جامعه است احکام و اعتقادات وحیانی اصیل بی خدشه ی خود را که آخرین تجلی آن قرآن است توسط پیامبران به بشر ابلاغ کرده است.
  هر حکم و اعتقادی که تجلیاتی از هدف مندی مثبت و سازنده محسوس در زندگی بشر ندارد و فرد وجامعه را به سوی پویایی و پیشرفت و شکوفایی عینی محسوس در زندگی هدایت نمی کند جزو دین خدا نیست بلکه با هر نام و عنوانی که عرضه می شود ساخته و پرداخته ی ذهن پلید شیادان دین فروش برای ترویج کاسبی حرام دین فروشی این شیادان است.