سید مجید بنی فاطمه | به جوش و خروشم


ستون به ستون میروم، دلم غرق خون میروم، به جوش وخروشم ، علم روی دوشم


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • کدام عشق فاجعه بار و وبال نیست؟
    ---
    عشق اگر در شناختها یا معارف وحی الهی و در اصول استدلال عقلی پایگاه استوار و مستحکم اثبات پذیری نداشته باشد بجز هوسرانی پوچ بی ارزش و زیان بار چیز دیگری نیست ؛ و چنین عشق شرع ستیز و خرد گریز حرام و فاجعه بار و وبال گردن فرد و جوامع بشری است.
    اگر فردی یا گروهی مدعی است که چنین عشقی فاجعه بار و زیانهای آن وبال گردن فرد و جامعه بشری نیست بفرماید باحجت و دلیل و برهان قاطع انکار ناپذیر ادعای خود را برای بشریت به اثبات برساند.
    دین اصیل خداوند و مذهب توحیدی اهل بیت پیامبر اگر با این گونه آلاینده های بشر آمیخته شوند اصالت الهی خود را از دست می دهند و به مسخره و بازیچه ی دست بشر تبدیل می شوند و نمی توانند با هیچ دلیل عقلی علمی پیشز ارزش معنوی و مادی برای خود به اثبات برسانند.