آیا مجلس به دنبال گرفتن مالیات بر خودروهاست؟


روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن: در طرح جدید مجلس، دارنده خودرو صفر، تا 2-3 سال اول اگر بخواهد خودرو را بفروشد، باید مالیات سنگین بدهد. در این صورت برای فروشنده، سود کاذب سفته بازی کم می شود و فروش خودرو نمی صرفد.


+ 
2

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر