در مملکت امام حسین(ع) نباید یکی از سیری بمیرد و دیگری از گرسنگی


مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ (هشتگرد):
در مملکت امام حسین(ع) نباید یکی از سیری بمیرد و دیگری از گرسنگی
قانونِ ملت امام حسین مواسات و همدلی و کمک مومنانه است.
من شبی سیر میخوابم که همسایه ام سیر باشد، این یعنی #ما_ملت_امام_حسینیم


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر