کودکان کارِ اینستاگرام!


استفاده ابزاری از کودکان، کسب درآمد از آنها از طریق تبلیغات نمونه‌ای از کودک آزاری محسوب می‌شود که این روزها در فضای مجازی باب شده است تا جایی که اسم این کودکان را کودکان کار مدرن می‌گویند


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)