لغو تحریم تسلیحاتی ایران چه اثری روی اقتصاد ایران دارد؟!


رییس جمهور گفته از روز یکشنبه ایران می‌تونه آزادانه اسلحه بخره و بفروشه
تحریم تسلی
این ماجرا چه اثری روی اقتصاد ایران داره؟ برای پاسخ به این سوال این ویدئو رو بیینید


+ 
21

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • خرید سلاح همانقدر ممکن است که خرید دارو! الان مگر دارو را تحریم هستیم که نمی توانیم بخریم؟

    فروش سلاح هم ممکن نیست چون شرع اجازه فروش اسلجه را نمی دهد جز به مسلمان با هدف جهاد با کفار یا دفاع شخصی. اما حتی اگر می فروختید پولش را نمی توانستید بگیرید به دلیل تحریمهای آمریکا.