سید مجید بنی فاطمه | گنبد ندارد


#واحد
حاج سید مجید بنی فاطمه
[ گنبد ندارد...]
شب پنجم صفر۱۳۹۷
۳شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۷
حسینیه ی ریحانه الحسین


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • گذاره های تاریخی که مذاهب اسلامی را به جان هم می اندازند
  ---
  اگر گذاره های معتبر قابل اثبات انکار ناپذیر تاریخی از وقایعی که ادعا می شود برای پیامبر و اهل بیت آن حضرت رخ داده اند در اختیار نباشند و نقل و ترویج چنین رخ دادهایی سبب ایجاد تفرقه و فتنه و نفرت میان مذاهب امت اسلامی شوند و نتوان از نقل و ترویج این رخ دادها فایده ی مفید برتری برای پیشرفت و پویایی و شکوفایی این امت بگونه ای محرز و مؤکد به دست آورد تجویز چنین نقل و ترویجی باید شرعا و قانونا و بر پایه ی عرف عقلایی بویژه در سایه ی حکومت منتسب به دین اسلام حرام و ممنوع باشد.
  باید مروجان چنین رخدادهایی را با حکم قانون و شرع همیشه به مجازات عادلانه ی لازم رساند.
  هرگز و بویژه در قلم رو حکومتهای منتسب به دین اسلام خدا پسندانه و خردمندانه نیست گذاشت چنین نقل و ترویجهایی سبب ایجاد تفرقه میان امت اسلامی بشوند و جهان اسلام را تضعیف و دچار زیانهای جبران ناپذیر کنند و دشمنان را بر این جهان وسرنوشت کشورهای آن چیره سازند.

 • چرا معارف قرآنی اصیل و اصول عقلی در آموزش و تبلیغ دین و مذهب در کشور ما جایگاهی ندارند؟
  ---
  متاسفانه اکثریت مردم ما بویژه دین شناسان و واعظان و سایر منبریان و مداحان و شاعران و نویسندگان در زمینه ی مسایل اعتقادات منسوب به دین مذهب با علم گریزی ؛ عادت کرده اند با نادیده گرفتن معارف قرآنی و اصول استدلال علمی عقلی با تکیه به سنتهای آبا و اجدادی و احادیث و روایاتی که با ملاکها و معیارهای عقلی سنجیده نشده اند و غالبا در آنها با معارف قرآنی و عقلی تضاد آشکار دیده می شود بی هیچ ضابطه ی قرآنی و عقلی تحت تاثیر حب و بغض نفسانی با دست آویز قرار دادن انبوهی از من در آوردیها و خرافات غیر قابل اثبات که محصول دانش ناچیز و نسنجیده ی بشر اند سخن بگویند و با چنین سخنی این ارزشهای الهی را لوث و بدنام و گمراه کننده سازند و حرمت و حیثیت این ارزشها را بشکنند.
  رواج سکوت و مدارا یا تشویق مرجعیتهای متولی آموزش و تبلیغ دین و مذهب مانند حوزه های علمیه دینی و مذهبی و دانشمندان نخبه ی دین شناسی و مذهب شناسی معروف به مراجع عظام بر رویه فوق در زمینه ی سخن تهی از هر ضابطه و ملاک و معیار قرآنی و عقلی ؛ چنین رویه ی دین زدا و گمراه کننده ای را بی هیچ پایگاه علمی در زمینه ی آموزش و تبلیغ دین ومذهب به اصل تبدیل کرده و بجای ایجاد جاذبه برای دین و مذهب سبب بدنامی و منفوریت دین و مذهب شده است .
  رواج بی ضابطه ی رویه ی غیر علمی مذکور آموزش و تبلیغ دین و مذهب در سایه ی حکومتی که بنام دین و مذهب کشور را مدیریت می کند و خود داری قوای سه گانه ی حاکم بر کشور از قانون مند و ضابطه مند کردن قرآنی و عقلی آموزش دین و مذهب هیچ توجیه علمی و اصولی ندارد و دینی و مذهبی بودن حکومت را زیر سئوال می برد.
  فاجعه بار ترین پیامد شوم و دین زدای رواج چنین رویه ای قرآن ستیز و خرد گریز در آموزش دین و مذهب این است که این رویه زمینه را ، برای دخالت دین فروشان و مذهب فروشان خرافه گستر سود جو در دین و مذهب و برای تفرقه و فتنه افکنی و دسیسه چینی دشمنان ارزشهای الهی علیه امت اسلامی ، فراخ باز می گذارد.
  حکومت اسلامی ایران باید با ضابطه مند و قانون مند ساختن قرآنی و عقلی آموزش دین و مذهب و نهادینه کردن علمی ارزیابی و نقل احادیث و روایاتی که به پیامبر و اهل بیت مطهر آن حضرت نسبت داده می شوند و با مبارزه ی علمی بی آمان علیه انبوه من در آوردیها و خرافاتی که بنام دین و مذهب ترویج می شوند ؛ اصالت انتساب خود به تنها جوهر و اصل وجود خود که دین قرآنی خداوند و مکتب توحیدی مذهب تشیع علوی است و همچنان وفاداری خویش به این ارزشها را با کمک معارف اعتقادی قرآن و نهج البلاغه و صحیفه ی سجادیه و اصول متین استدلال عقلی در محضر خداوند و مردم خود و جهان اسلام به اثبات برساند.

 • به برخی از پایگاه های اطلاع رسانی/ جمعه 25/07/1399
  ---
  سرکردگان مزدور تشیع لندنی چه ها که با دین و مذهب که نکرده اند؟؟؟!!!
  ---
  از زمانی که سرکردگان دین فروش تشیع لندنی مزدور صهیونیسم و استکبار معارف قرآن را با انگهای عمری و خوارج و اموی و یزیدی و وهابی در میان ما شیعیان بیگانه کردند از آن وقت این دین فروشان از خدا بی خبر هر من در آوردی و خرافه ی ضد قرآن و عقل را که خواستند بنام دین و مذهب به ذهن ما که به اصول معارف قرآنی و عقلی دین داری و مذهب داری آگاه نیست تزریق کردند و با باز کردن راه گمراهی به روی ما دین خدا و مذهب توحیدی تشیع علوی را از ما گرفتند و نابود کردند و با ترفندهای دغل بازانه ی خود با کمک جعل و تزویر بنام اهل بیت مظلوم پیامبر تشخیص سره از ناسره ی اعتقادات منسوب به دین و مذهب را نا ممکن ساختند.