کربلایی حسین طاهری | آقای من


شور | آقای من

پنج‌شنبه۳ مهر ۹۹ | ۶ صفر ۱۴۴۲

مداح : کربلایی حسین طاهری


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • سرکردگان مزدور تشیع لندنی چه ها که با دین و مذهب که نکرده اند؟؟؟!!!
  ---
  از زمانی که سرکردگان دین فروش تشیع لندنی مزدور صهیونیسم و استکبار معارف قرآن را با انگهای عمری و خوارج و اموی و یزیدی و وهابی در میان ما شیعیان بیگانه کردند از آن وقت این دین فروشان از خدا بی خبر هر من در آوردی و خرافه ی ضد قرآن و عقل را که خواستند بنام دین و مذهب به ذهن ما که به اصول معارف قرآنی و عقلی دین داری و مذهب داری آگاه نیست تزریق کردند و با باز کردن راه گمراهی به روی ما دین خدا و مذهب توحیدی تشیع علوی را از ما گرفتند و نابود کردند و با ترفندهای دغل بازانه ی خود با کمک جعل و تزویر بنام اهل بیت مظلوم پیامبر تشخیص سره از ناسره ی اعتقادات منسوب به دین و مذهب را نا ممکن ساختند.

 • مهم ترین وظیفه ی پیامبران و حکومتهای منتسب به دین الهی چیست؟
  ---
  دین ؛ روح و مهم ترین عنصر پیامبری از جانب خداوند و راز ونهاد اصلی وجود و حیات و رشد و بقاو پیشرفت هر حکومتی است که خود را به دین خداوند منتسب معرفی می کند.
  بنا بر اصل غیر قابل انکار فوق و برای اثبات صداقت و جدیت حکومت دینی در ادعای انتساب خود به دین باید تمام اقدامهای مدیریتی چنین حکومتی با اصول ثابت تردید ناپذیر دینی در منابع خدشه ناپذیر دین ؛ دقیق و بی شبهه سازمان دهی و برنامه ریزی و اجرا شوند.
  خداواند یکتا داناو حکیم مطلق جهان هستی تعیین اصول ثابت دین از جمله اسلام را که آخرین دین الهی است در وحیی که خود به پیامبران ابلاغ نموده به خود منحصر ساخته است.
  اصول ثابت دین الهی در احکام و اعتقادات وحیانی این دین تجلی می یابند و بنا براین خداوند در قرآن به پیامبر اسلام تاکید کرده در ابلاغ و آموزش و اجرای دین از اصول ثابت وحیانی مذکور فراتر نرود.
  حقایق مذکور فوق بر پیامبران و هر حکومتی که خود را منتسب به دین الهی معرفی می کنند چه با حکم وحی اصیل و بی خدشه ی الهی چه با حکم عقل ایجاب می کنند مصون نگه داشتن اصول ثابت مذکور در تبلیغ و آموزش و اجرا از تحریف و کج روی و از دست برد بشر نخستین و مهم ترین وظیفه ی پیامبران و حکومتهای منتسب به دین باشد تا بتوانند اصالت و صداقت انتساب خود به دین وحیانی خداوند را بی هیچ گونه شبهه و تردید و وفا داری خود به این دین را به اثبات برسانند.
  ناکامی در انجام مهم ترین وظیفه ی مذکور ادعای انتساب به دین وحیانی خداوند را مخدوش و ادامه ی این ناکامی سر انجام چنین ادعایی را باطل می سازد.