در جلسه ارزی دیشب دولت و مجلس چه گذشت؟


در جلسه شب گذشته مجلس و دولت با موضوع بررسی سیاستهای ارزی، سه موضوع تصویب شد و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی برای آزادسازی منابع بلوکه شده در سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفت.


+ 
9

- 
0
ارسال در 1399/7/28 ساعت 16:06 2020-10-19 16:06:41

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر