استیضاح حسن روحانی و فتنه نهایی!!! استاد پورآقایی


گفته بود اگر به بردارم دست بزنید اعلام جنگ می کنم و اکنون در وسط یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم...

قبل از اینکه فتنه نهایی رخ محقق شود، مجلس انقلابی باید اقدامی انجام دهد..!

تا می تونید منتشر کنید.


+ 
33

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر