کشف داروی ایرانی کرونا که حتی نتیجه مثبت داشته اما..


توضیحات احمد حسین فلاحی - سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس


+ 
23

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر