این کلیپ را به همفکران رشیدپور نیز برسانید..


تاریخ قضاوت کرد..تاریخ قضاوت کرد..


+ 
32

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • صحبتهای بعضی وزرا و اقای روحانی در ابتدا دولت تدبیر و امید رااگربا حال کنونی اقتصاد و سیاست مقایسه کنیم جز بی تدبیری و تناقض چیزی نمی یابیم

  • صحبتهای بعضی وزرا و اقای روحانی در ابتدا دولت تدبیر و امید رااگربا حال کنونی اقتصاد و سیاست مقایسه کنیم جز بی تدبیری و تناقض چیزی نمی یابیم

  • هر چند آقای رشید پور فرزند شهید است و از این بابت قابل احترام اما خدا رو شکر آقای رسایی گفت این فیلم میماند و تاریخ قضاوت میکند . پیشنهاد میکنم یک انقلاب دیگر به رهبری سید علی باید بشود و دهان احمقها را با گل باید بست . که هر چه میکشیم از همین نوع احمق هاست .

  • بجای رشید پور بودم خودم رو از خجالت گم و گور میکردم چون شخصیت این مردک کم از باران کوثری نمیاره .
    امثال رسایی از نظر فهم و درک و شناخت و معرفت ، مورد لطف خدا هستند .