ربط دادن مشکلات اقتصادی کشور به کاخ سفید خیلی زشت بود


دکتر میرحسین موسوی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا بیان کرد: این حرف خیلی زشت است که عالی ترین مقام اجرایی کشور مشکلات اقتصادی را به کاخ سفید ربط داد، این یعنی به سخره گرفتن تحلیل‌‎های اقتصادی! کم‌کاری‌های خودشان را به بیرون ربط می‌دهند!+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر