دولت ایرانی ها را موش آزمایشگاهی WHO کرده!


پذیرش برجام پزشکی توسط دولت حقیقت دارد!
ایران اول کشوری است که داروهای پیشنهادی بهداشت جهانی را استفاده می‌کند! حتی کشور دوم ۳ برابر اختلاف با ایران دارد!


+ 
13

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)