روز جعلی کوروش به روایت اسناد


حتی در زمان پهلوی روزی به نام کوروش وجود نداشت ، روزی جعلی که با فشار صهیونیست ها و نفوذی ها در داخل ایران بر سر زبان ها افتاده است و یک عده ناآگاه آن را قبول می‌کنند./کانال روشنا


+ 
26

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر